Friday, July 20, 2012

Candy FrostingProbably not many people would agree with me but i think shiny clothes and accessories (especially silver) are perfect for day!:D

Pewnie nie wiele osób by się ze mną zgodziło, ale ja uważam, że błyszczące ciuchy i dodatki (zwłaszcza srebrne) są idealne na dzień!:D

wearing:
top - Notting Hill
blazer - vintage
jeans - Primark
bag - New Look
shoes - Select

Sunday, July 15, 2012

LovecrimesI have been away for quite a long time now for many many reasons but let's not talk about that and just get to the point - new outfit! You've already seen my favourite pink beenie, this time it's in the company of my 2 new mints - shirt and jelly rucksack (awesome, right?!:D) and some black basics.

Nie było mnie tutaj już przez dłuższy czas z wielu powodów, ale nie mówmy o tym a skupmy się na tym o co tutaj chodzi - na nowym zestawie! Już widzieliście moją ukochaną różową czapę, tym razem pojawia się ona w towarzystwie moich dwóch nowych miętusków - koszuli i żelowego plecaczka (genialny, prawda?!:D) i czarnych podstaw.

wearing:
shirt, jacket - Notting Hill
jeans, rucksack - Primark
shoes - New Look
beenie - Poundland
bra - H&M